Kerst- en relatiegeschenken

Disclaimer

Geschenk met Verhaal streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website aanbiedt, zodat deze actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Desondanks kan GeschenkmetVerhaal niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is en aanvaardt GeschenkmetVerhaal geen enkele aansprakelijkheid voor onvolkomenheden met betrekking tot de aangeboden en afgebeelde informatie en de eventueel daaruit voortkomende schade, van welke aard dan ook. Aanbiedingen en/of opdrachten komen uitsluitend tot stand, nadat deze door Geschenk met Verhaal zijn bevestigd. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.