Kerst- en relatiegeschenken

Privacy verklaring

Geschenk met Verhaal verwerkt persoonsgegevens en analyseert websitebezoeken. In deze Privacy Verklaring informeren wij over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe jij jouw privacy rechten kan uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle on- en offline activiteiten van Geschenk met Verhaal en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Verwerking persoonsgegevens
Geschenk met Verhaal verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Geschenk met Verhaal verwerkt de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres

Waarom Geschenk met Verhaal deze gegevens nodig heeft
Geschenk met Verhaal verwerkt jouw persoonsgegevens om onze diensten aan te kunnen bieden en overeenkomsten uit te kunnen voeren. Voor:
- Afhandeling van jouw bestelling
- Het uitvoeren van de dienstverlening, levering van goederen en het schriftelijk kunnen benaderen en/of om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als je daar om verzoekt 
- Informeren over wijzigingen van producten en diensten 

Nieuwsbrieven
Geschenk met Verhaal biedt een periodieke nieuwsbrief aan waarmee we onze klanten en geïnteresseerden op de hoogte houden van het laatste nieuws over onze organisatie en aanverwante zaken. In elke nieuwsbrief vind je een link waarmee je je direct kan uitschrijven. Ons bestand van nieuwsbriefontvangers wordt niet verstrekt aan derden.

Hoe lang Geschenk met Verhaal jouw gegevens bewaart
Geschenk met Verhaal bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De gegevens worden verwerkt in het vestigingskantoor van Geschenk met Verhaal en andere plaatsen waar de met verwerking belaste medewerkers en eventueel aangestelde externe partijen zich bevinden. De verzamelde en bewerkte gegevens worden, zolang als nodig, bewaard voor de benodigde partijen om de diensten van Geschenk met Verhaal te verlenen en/of te verbeteren. Daarna wordt alle overbodige data opgeschoond en verwijderd.

Delen met derden
Geschenk met Verhaal verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Geschenk met Verhaal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Geschenk met Verhaal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@geschenkmetverhaal.nl. Geschenk met Verhaal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.